Akcieatrhy  >  Analyzy  >  Fundamentalni-analyza  >  Mikroekonomicke-ukazatele  >  Mikroekonomické ukazatele

Mikroekonomické ukazatele fundamentální analýzy


Fundamentální analýza     Makroekonomické ukazatele     Swot

 

EPS

Je čistý zisk na akcii. Je to v podstatě porce čistého zisku oproštěná o dividendyprioritních akcií a rozpočítaná na jednu akcii.

P/E (Price to Earnings)

Je poměr tržní ceny akcie a zisku na akcii. P/E určuje kolik je investor ochoten zaplatit za jeden dolar zisku. Jestliže máme P/E např. 10, tak jsou investoři ochotni zaplatit 10 dolarů za dolar jeden zisku. Investoři proto hledají společnosti s nízkým P/E, nicméně jeho hodnota by zase neměla být příliš nízká. Příliš nízké P/E evokuje k možným problémům ve společnosti. Ideální je proto P/E mezi hodnotami 6 a 20. K výpočtu používáme EPS za poslední čtyři kvartály (trailing P/E) nebo za budoucí čtyři kvartály (forvard P/E). Je proto potřeba dávat pozor, jaké hodnoty byly do výpočtu P/E použity. 
 

P/S (Price to Sales Ratio)

Je poměr tržní ceny akcie k prodejům. P/S znamená, za kolik let se nechají z tržby podniku zaplatit akcie za aktuální tržní kurz, kdyby byly tržby každoročně stejné. Ideální P/S by mělo být menší než 1, maximální hodnota by neměla přesáhnout 3. P/S vyšší než 5 znamená, že je akcie extrémně a nebezpečně předražená.
 
P/S nepodléhá bilancím a daňovým pravidlům různým v každé zemi a nedá se upravovat. P/S navíc existuje i u mladých firem pracujících se ztrátou. P/S je tedy pro posouzení přesnější než P/E. Rizikem u P/S je započtení nezaplacených prodejů do knih firmy, která pak hodnotu uměle zvyšují. P/S se také liší podle odvětví. Technologické společnosti mají často velmi vysoké P/S, nicméně jeho vysoká hodnota bývá vykompenzována vysokým Profit marginem.
 

P/B (Price to Book Ratio) 

Je poměr tržní ceny akcie k účetní hodnotě. Podobně jako nízké P/E je lepší i nízké P/B. Za ideální hodnoty lze považovat 0,1 až 0,9. Na druhou stranu takto nízké hodnoty nám říkají, že investoři společnosti nevěří. Příliš vysoké hodnoty zase říkají, že majetek společnosti je přeceněn. P/B je podobně jako P/S v každém odvětví jiné. P/B dává zkreslený dojem o hodnotě akcie u podniků s odlišným zadlužením. Pomocí P/B je dobré porovnávat hodnotu akcií jen stejně zadlužených podniků. P/B je rovněž úzce svázáno s ROE. U společností s rostoucím P/B by mělo být růstové ROE. 
 

PEG (Price to Earnings to Grow)

Je poměr ceny a zisku děleným mírou růstu zisku. PEG je indikátor potenciální hodnoty akcie. Je proto mnohem populárnější než P/E, protože počítá s růstem akcie. Podobně jako P/E je nižší PEG pro investory zajímavější než vysoké. Opět musíme dávat pozor pro jaké období je PEG vytvořené. Může to být stejně dobře pět let jako jeden rok. Akcie s hodnotou 0,1 až 0,9 se obecně považují za levné a tedy i jako poměrně solidní výzvu k investici. Mnozí investoři pak zásadně nekupují akcie s PEG větším než 1,5.  PEG je ale podle některých názorů nespolehlivý ukazatel, počítá totiž s budoucím růstem, který projektují analytici. Nicméně i ty nejpoužívanější a všeobecně uznávané modely (DCF, FCFE) jsou stejně tak založené na budoucích odhadovaných hodnotách. V každém případě tak vždy jde trochu o šarlatánství.
 

ROA (Return on Assets)

Je podíl zisku a celkového kapitálu. Indikuje nám jak je společnost profitabilní vůči svému celkovému majetku. ROA nám dává představu o tom, jak efektivní je management dané společnosti.
 

ROE (Return on Equity)

Je podíl zisku a vlastního kapitálu nebo také procentuální vyjádření podílu čistého zisku na majetku akcionářů. ROE říká, kolik společnost vygeneruje zisku z investovaných peněz. Dobré ROE lze považovat nad 15%. ROE nevypovídá o riziku, které je nutné podstoupit k dosažení výsledku. Poměr by měl být každopádně vyšší než bezriziková výnosová míra v opačném případě je držení akcií diskutabilní.
 

ROI (Return on Investment)

Je podíl průměrného ročního zisku a celkového vloženého kapitálu. Jako ROI označujeme poměr vydělaných peněz k penězům investovaným, tedy z penězům vlastníků i věřitelů. ROI tedy udává zisk v procentech z utracené částky. MInimálně by se mělo pohybovat alespoň na úrovni 10%. 
 

Cash flow

Je rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku.
 

Price/Cash Flow

Tato valuace porovnává tržní cenu akcie s úrovní ročního cash flow. P/C nepodléhá bilančním a daňovým pravidlům v každé zemi různým a nedá se upravovat. P/C je tedy pravdivější než P/E pro posouzení drahosti akcie. P/C znamená, za kolik let zaplatí cash flow podniku akcie za aktuální burzovní kurz, kdyby bylo cash flow každoročně stejné. Za dobré považujeme P/C 1 až 5 a maximálně 15.
 

Price/Free Cash Flow

Tato valuace porovnává tržní cenu akcie s úrovní ročního free cash flow. Parametr je velmi podobný P/C, ale má tu výhodu, že redukuje provozní cash flow o kapitálové výdaje.
 

Profit margin

Je poměr čistého zisku a tržeb za posledních 12 měsíců. V podstatě měří, kolik z jednoho dolaru dokáže společnost udržet ve svém zisku. Často se používá, když porovnáváme dvě společnosti v podobném průmyslovém odvětví. Vyšší profit margin indikuje na vyšší profitabilitu společnosti. Ta by tedy měla mít větší kontrolu nad svými náklady. Profit margin 20% říká, že $0,2 z čistého zisku je z prodejů.
 

Dividend Yield

Procentuální vyjádření kolik společnost vyplatí na dividendách každým rokem v poměru na jednotku akcie.
 

Quick ratio

Tento indikátor měří krátkodobou likviditu společnosti nebo také schopnost společnosti splatit své krátkodobé obligace pomocí likvidního majetku. Vyšší quick ratio, lepší quick ratio. Je také více konzervativní než current ratio, protože nepočítá se zásobami.
 

Current ratio

Určuje schopnost společnosti splácet krátkodobé dluhy. Čím vyšší je ukazatel, tím větší je schopnost splácet. Poměr menší než 1 znamená, že společnost není v dobré finanční kondici, ale neznamená to, že musí nutně vyhlásit bankrot.
 

Acid-test ratio

Přísný ukazatel hovořící o tom, zda je společnost schopna pokrýt své krátkodobé dluhy bez prodeje zásob. Společnosti, jejichž ratio je menší než 1, nejsou schopny splatit své krátkodobé závazky. Jestliže acid-test ratio je značně menší než working capital ratio, znamená to, že oběžná aktiva jsou vysoce závislá na zásobách. Příkladem jsou maloobchodní firmy.
 

Working capital ratio

Měří krátkodobé zdraví společnosti. Pozitivní WCR vypovídá o schopnosti splácet krátkodobé závazky. Záporné WCR říká, že společnost není aktuálně schopna splácet své krátkodobé závazky z oběžných aktiv.
 

Debt/Asset ratio

Poměr Debt/Asset vyjadřuje proporci majetku společnosti, která je financována skrze dluh. Jestliže je poměr větší než 1 je pak většina kapitálu firma financována skrze dluhy, má tedy více majetku v dluzích než ve svém vlastnictví a opačně. Ratio tak pomáhá měřit míru zdraví firmy a pomáhá determinovat míru rizika.

Economic Value Added – EVA

Jde o jednu ze dvou nejpoužívanějších metod výnosového ocenění firmy, která ale částečně odráží i substanční hodnotu podniku. Z toho důvodu a z důvodu lepší interpretovatelnosti ji při našich oceněních upřednostňujeme.

Základním principem metody EVA je, že se ocenění neprovádí z pohledu podniku, ale z pohledu akcionáře (investora), kterého zajímá tzv. ekonomický zisk. Ekonomický zisk v tomto pojetí přitom podnik dosahuje tehdy, když jsou uhrazeny nejen běžné náklady, ale i náklady na vlastní kapitál. Pokud podnik vykazuje kladný účetní zisk (již snížen o úroky za cizí kapitál), vykazuje též ekonomický zisk v případě, že je tento účetní zisk větší než náklady na vložený vlastní kapitál. Zjednodušeně řečeno, pokud podnik sice dosahuje kladný účetní zisk, ale tento zisk není natolik vysoký, aby kompenzoval všechna rizika vlastníků, pak vlastníci nedosahují ekonomického zisku, ale naopak ztráty (nemá smysl pro ně z ekonomického pohledu pokračovat v podnikání).

Hodnotu firmy pak tvoří součet budoucích hodnot ekonomického zisku převedených na současnou hodnotu a čisté tržní hodnoty aktiv (souvisí se substanční hodnotou).


 
Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.