Akcieatrhy  >  Akcie  >  Technicka-analyza  >  Formace technické analýzy

Formace technické analýzy


Technická analýza     Vybrané indikátory technické analýzy     Svíčkové formace

 

Seznam vybraných formací

Vrchol a dno (Top and Bottom), Hlava a ramena (Head and Shoulders), Dvojité dno (Double Bottom), Dvojitý vrchol (Double Top), Trojúhelníkové formace (Triangles), Klíny (Wedges), Obélníky (Rectangules), Kulatý vrchol a kulaté dno (Saucers), Špičky (Spikes), Vlajky (Flags), Praporky (Pennants), Odtržené mezery (Breakaway gap), Pádivé mezery (Continuation, Runaway gap), Mezery z vyčerpání (Exhaustion gap), Běžná mezera (Common gap), Trendové linie, Podpory a rezistence

Reverzní formace

Vrchol a dno (Top and Bottom)

Vznikají často během krátkého časového úseku. Vrchol vznikne, pokud kurz akcie překoná maximum minulého dne, ale uzavře pod ním. Objemy obchodů jsou vysoké a nevykazují výrazné kolísání.
 

Hlava a ramena (Head and Shoulders)

Tato formace ukončuje rostoucí trend akcií. Velké objemy obchodů doprovázejí levé rameno a hlavu. Klesne-li na konci cena pod linii krku (spojnice dna levého a pravého ramene), je formace potvrzena a bude dál klesat alespoň o vzdálenost mezi vrcholem hlavy a linií krku. V případě, že formaci otočíme, vznikne reverzní formace hlava a ramena signalizující změnu trendu z klesajícího na rostoucí.
 

Dvojité dno (Double Bottom)

Signál dvojitého dna je dán tehdy, když ceny akcií prorazí dolní pásmo a následující dno zůstane nad dolním pásmem. Uptrend je potvrzen, pokud ceny vrostou nad prostřední pásmo.
 

Dvojitý vrchol (Double Top)

Dvojitý vrchol je obrácené dvojité dno, a tak i zde platí obdobné podmínky. Prodejní signál je dán v případě, že cena akcie přeroste nad horní pásmo a následující vrchol nedokáže prorazit nad horní pásmo. Příchod downtrendu je potvrzen, když cena akcie klesne pod prostřední pásmo. Formace dvojité dno a dvojitý vrchol mohou také samozřejmě přejít ve trojité dno a trojitý vrchol.
 

Trojúhelníkové formace (Triangles)

Při vzestupném trojúhelníku se cena akcie pohybuje mezi vodorovnou horní linií a rostoucí dolní linií. Objem obchodů směrem ke špičce klesá, nicméně poté následuje průlom, buď směrem vzhůru, nebo směrem dolů, který je provázen nárůstem objemů.
 

Klíny (Wedges)

Tyto formace jsou obdobné jako trojúhelníky. Rozdíl spočívá ve směru spojnic. Při vzestupném klínu obě spojnice směřují dolů, při sestupném klínu naopak.
 

Obdélníky (Rectangules)

Kurz akcie osciluje v rozpětí dvou spojnic ukotvených souvislou nabídkou a poptávkou a tvořících dočasnou podporu a rezistenci. Než dojde k prolomení podpory nebo rezistence, kurz akcie vytvoří hned několik vrcholů. Po proražení se cenový vývoj pohybuje v nastoleném trendu.
 

Kulatý vrchol a kulaté dno (Saucers)

Formace kulatý vrchol a kulaté dno patří do kategorie takzvaných „counter-trend“ neboli „proti-trendových“ formací. Při tvorbě formace dochází k velice pozvolným změnám v nabídce a poptávce. Objem obchodů klesá v první půlce formace, v druhé části formace objem postupně narůstá. Pokud formace vznikne, znamená to možné dočasné otočení trendu. Když se však tato formace vyskytne, bývá její úspěšnost poměrně vysoká.
 

Špičky (Spikes)

Vývoj ceny akcie je podobný jako u Saucers, nicméně dochází k prudkým změnám. Vzhledem k rychlosti vývoji a k existenci slabých varovných příznaků je na tuto formaci velmi obtížné včas reagovat, i když k ní dochází relativně často.
 

Konsolidační formace

Vlajky (Flags)

Formace je opět ohraničena dvěma rovnoběžkami. Jedná se o dočasný vodorovný pohyb ceny akcie, jenž naruší dlouhodobý trend. Po opuštění formace cena akcie pokračuje v dosavadním směru. Během celého útvaru dochází k poklesu objemu obchodů, ten po opuštění prudce roste.
 

Praporky (Pennants)

Praporek se chová obdobně jako vlajka s tím rozdílem, že hraniční linie se sbíhají. V rostoucím trendu je praporek nakloněn dolů, v klesajícím trendu praporek vlaje vzhůru.
 

Mezery (Gaps)

Mezera vzniká, pokud je nejvyšší cena akcií dne níže než minimální cena akcií příštího den nebo naopak. Techničtí analytici rozlišují několik typů mezer a sledují také to, kdy jsou vyplněny.

Hledaným typem mezer jsou odtržené mezery (breakaway gap), které signalizují nástup nového trendu akcií. Vznikají jako náhlý vzestup či pokles poté, co se nějakou dobu cena finančního instrumentu v podstatě neměnila, nebo se jí nedařilo prolomit určitou hranici. Tento prudký cenový výkyv je doprovázen vysokým objemem obchodů. Tato mezera signalizuje nový trend akcií. Odtržené mezery se při rostoucím trendu často používají jako hladina podpory a naopak při klesajících trzích jako hranice odporu.

V trendech se objevují pokračující či pádivé mezery (continuation, runaway gap), které jsou podobné odtrženým mezerám za doprovodu nižších objemů. Tento typ mezery se často objevuje v polovině trvání trendu. Tento typ mezery a odtržená mezera zůstávají často dlouho nezaplněny.
 
Pádivých mezer však může být v trendu i více. Jedna z nich už potom nebude pravděpodobně pádivá, ale bude to takzvaná mezera z vyčerpání (exhaustion gap), která se naopak objevuje na konci trendu a obyčejně reflektuje upadající zájem o danou akcii. Mezera z vyčerpání je obvykle charakterizována nezvykle vysokým objemem ve srovnání s tím, jak se změnila cena akcií. I když maximální denní hodnota může být relativně vysoko, otevírací a zavírací cena se od sebe příliš neliší.

Častým typem mezer je běžná mezera (common gap), která vzniká, pokud o trhy nemají investoři dostatek zájmu. Brzy po výskytu se zpravidla zaplní.

Trend a trendové linie

Trendové linie

Hladiny podpory a resistence nemusí být vždy vyjádřeny jednotnou cenou, kterou reprezentuje vodorovná čára, ale mohou mít, v závislosti na směru trendu, klesající nebo stoupající tendenci. V tom případě se zakreslují do grafu šikmou čarou.

Trhy jsou obecně považovány za trendující, pokud se po určitou dobu pohybují jedním směrem a vytvářejí série vyšších low a vyšších high - v případě rostoucího trendu - či nižších low a nižších high v případě klesajícího trendu. V tomto případě lze do grafu zakreslit tzv. trendové linie, jimiž se spojí daná trendová low či high. Pokud se například v rostoucím trendu spojí několik posledních low, vznikne trendová linie podpory, která do jisté míry předpovídá budoucí chování ceny. Při trendu lze také často identifikovat tzv. kanály, kdy cena pravidelně osciluje mezi dvěma rovnoběžnými trendovými liniemi podpory a resistence.

I v případě trendových linií platí princip, že podpora se po proražení často stává resistencí a naopak.
 

Podpory a rezistence

Podpora a rezistence

Pomocí podpory a rezistencí se investoři snaží odhadnout budoucí vývoj ceny akcie. V praxi se spíše mluví o oblasti podpory či resistence, protože nebývá možné přesně určit hodnotu podpory či resistence. Jde tedy spíše o oblast, kde se podpora či resistence vyskytuje. V českých překladech se také často ponechává původní anglický název support, či resistance.

Oblasti podpory a resistence samozřejmě nejsou trvalé, ale v čase se mění. Při proražení podpory se investoři uchylují k prodejům a naopak. Proražení rezistence dává signál k nákupu. Následně se logicky z rezistence stává podpora a z podpory rezistence.
 
Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.